تضمین قیمت

با توجه به اینکه اکثر محصولات سایت توسط خود گلبهاران تولید و عرضه میشود قیمت تمام شده برای خریدار محترم بسیار پایین تر از قیمت بازار است.