رویه های ارسال سفارش

محصولات خرید شده توسط شما در کمترین بازه زمانی ( کمتر از یک هفته ) به دست شما خواهند رسید.
ارسال محصولات در بسته بندی مطمئن و امن انجام خواهد شد تا هیچ گونه آسیبی به محصول نرسد.